BAŤOVSKÁ VISTA

 
PARTERO_Zlin_Kramplovi_situace_mv2.jpg

rok: 2018
místo: Zlín

Pro toto místo a zahradu je typické, že ve svém programu a formě silně odráží progresivního a praktického ducha „baťovského“ Zlína. Rozhodně si ale nepředstavujte žádné suchopárné či asketické principy. Zahradu sice ovládá řád a střídmost, avšak výsledkem je harmonie a uspořádanost v tom nejlepším slova smyslu.

DSC_0900.jpg

Prostorově je zahrada ve svahu rozdělena na čtyři funkční terasy, přičemž pro každou je určena náplň, které je vše podřízeno. Místo je samo o sobě silné svou polohou - jsou zde k vidění jak krásné výhledy na město, tak i velmi příjemné pohledy na protilehlý svah s ovocnými sady- pravé to „Zlínské Paseky“.

DSC_0886.jpg

První z teras hostí stinnou předzahrádku, která je, co se týče výsadeb, určitě druhově nejbohatší. Vzhledem k blízké přítomnosti lesa, s poetickým názvem „Kocanda“, jsou zde vysazeny půdopokryvné Hajničky, které vytváří podrost pod japonskými javory, které zde v budoucnu vytvoří významné solitéry. Hajní atmosféra je to hlavní, na čem předzahrádka staví a celý rok v ní něco kvete.

DSC_0889.jpg

Poté, co se návštěvník vydá po přilehlém schodišti do zahrady, otevře se před ním krásný výhled na již zmiňovanou zlínskou „krajinu“.

DSC_0958.jpg
DSC_0955.jpg
DSC_0893.jpg

Pobytová terasa je zkrátka plná pohledů, dominuje nebe, z jedné strany lemované terakotovou bordurou krabicových činžáků z typické zlínské cihly, z té druhé organickou vlnou přilehlých vrchů. V létě se zde sedí a odpočívá na pohodlné pohovce, bezprostředně přiléhající k francouzskému oknu, které vede do obytné části domu.

DSC_0965.jpg

Výsadby levandulí, jsou zde zorganizovány do diagonálních pásů. Nádherně voní a kvetou, ale vytváří i stálezelený ornament pro pohledy z patra domu. Narušují pravoúhlou jednotu tvarů a vnášejí hravost, jdou zkrátka přes čáru.

DSC_0951.jpg

Suchomilná vegetace a jednoduché štěrkové záhony jsou postupně doplňovány o řadu artefaktů, lapiček, větví a kamenů z cest, kterými paní majitelka postupně citlivě zabydluje vybraná místa a zákoutí. Tyhle malé instalace musíte ovšem trochu hledat …

DSC_0899.jpg

Další z teras je pokryta jednoduchým travino - trvalkovým záhonem, ve kterém je schováno malé intimní sezení s ocelovým ohnišťátkem. Nálada je tu zcela jiná než na pohovce u domu. Místo je skryto proti pohledům i větru za hradbou stálezelených bambusů a tím je zde vytvořeno úplně ideální oddechové místečko pro posezení ve dvou, třeba u vína.

DSC_0922.jpg
DSC_0946.jpg
DSC_0907.jpg
DSC_0912.jpg

Pokračujeme v prohlídce dále, a dojdeme k nejnižšímu místu zahrady. Ta je ,jak se říká, užitková.

DSC_0935.jpg

Jsou zde umístěny rostlinky jedlé. Pod gabionovou opěrkou, pěkně schovány jsou k dispozici dva vyvýšené záhony, sloužící bylinkám a sladkým jahodám.

DSC_0909.jpg
DSC_0913.jpg

A co by to bylo za zahradu v tomto kraji, kdyby neobsahovala alespoň jeden ovocný strom? A tak jsou vysazeny hned čtyři. Samozřejmě, co jiného zde, na Zlínsku vysadit, než moravskou klasiku - švestky… Do budoucna zahradu uzavřou a tak se výhledy orámují na jaře kvetoucími větvemi slivoní. Pro méně romantické povahy- bude i co do bečky 😊…

DSC_0938.jpg

Zahrada ve Zlíně je pro nás zahradou, kde se navzdory velikosti a svahovité poloze opět podařilo umístit vše, co bylo potřeba. Umírněnost a řád, který ji ovládl, jí ovšem neubral na eleganci, ba právě naopak.

DSC_0936.jpg

Navzdory minimalistickému řešení není nudná, naopak evokuje atmosféru slunce a pohody, kdykoliv ji navštívíme. Je namístě podotknout, že k tomuto pocitu velmi přispívá i povaha majitelů, kteří se o zahradu naprosto vzorně starají a zdejší domácí levandulový sirup z první terasy je prostě nej !

DSC_0956.jpg