ČERSTVÝ VÍTR

 
kocianka.jpg

rok: 2017

místo: Brno

Zahrada, kterou představujeme tentokrát, nebyla navržena jako kompletně nová.

Jednalo se se o rekonstrukci stávající zahrady, přičemž její podoba před naším příchodem byla velmi jednoduchá, čistě organická, travnatá, luční zahrada s obvodovou výsadbou habrového plotu. Dalo by se říci, že základ byl kvalitní, avšak úplně chybělo jakékoliv propojení domu a zahrady. Pravoúhlý čistý dům sice dominoval, ale rozhodně se zahradou nevedl žádný dialog…

Naopak velmi kvalitní bylo a je místo jako takové - dům se nachází na konci řadové výstavby a jsou z něj opravdu krásné výhledy do protilehlého lesa s malebnou solitérou borovice lesní, která výhledům dominuje.

02.jpg

Nevýhodou byla v tomto případě velikost. Zahrada byla vnímána majiteli jako příliš rozlehlá, s mnoha nevyužívanými místy.

Náš návrh využil několika jednoduchých principů, pomocí kterých se podařilo mdlý dojem ze zahrady dost zlepšit. Původně ryze organická zahrada byla v části "převytýčena" v duchu geometrie, a my jsme do ní vložili několik chybějících funkcí.

Prvním z nich je trávník, dokonalý tapis-vert, který všem organickým křivkám v okolí dává vyznít.

03.jpg

Druhým je další místo k sezení, v podobě přísného betonového zářezu, ve kterém je možno v zahradě pobýt a vnímat ji i z jiných úhlů, než nabízí terasa u domu.

04.jpg

Pocit intimity podporuje i výšková úroveň obvodových zdí z pohledového betonu, které slouží jako

sedací.

05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg

Pravoúhlá geometrie se propisuje i do vnitřního členění podlahy, kde jsme si pohráli s řešení spár a použitím vegetace.

010.jpg
011.jpg
012.jpg

Touto jednoduchou hrou s obdélníky vetknutými do původní zahrady se podařilo najít vodítka mezi tvaroslovím architektury a zahrady a vše se vzájemně elegantně propojilo.

013.jpg

Ve své další podobě se zahrada rozvíjí již v polo-organickém duchu. Důležitým kompozičním prvkem se zde stává cesta. Navazuje na trávník, a je fragmentována hrou betonových dlaždic, a opět vše propojuje. Hrubé s měkkým. Beton a mlat, křivku a úhel. Trávník a navazující luční partii.

014.jpg
015.jpg

V této zóně je umístěno dětské hřiště - vzniklo zde místo pro trampolínu a dětský domek, který byl instalován v původní verzi zahrady. Nijak jsme s ním nehýbali. Je na něj hezký pohled z místa sezení i z domu a my jsme jej jen jemně ukryli do labyrintu z trav a výsadeb…

016.jpg

Materiálově je cesta řešena jako kombinace jemně mletého kameniva a světlých betonových šlapáků, které spolu krásně kontrastují.

017.jpg
018.jpg
019.jpg

Tato část je vizuálně zakončena pomocí bloku habrového plotu, který nám pomohl s velikostí zahrady - zastavil pohled a spoluvytvořil místo dětského hřiště. Zahradu předělil a celou přední část zútulnil.

020.jpg

Zbývá dodat, že celá přední pobytová partie byla doplněna o trvalkové záhony a v budoucnu významné solitéry stromokeřů.

021.jpg

Výběr trvalek zohledňuje teplou a suchou lokalitu, ve které se dům nachází, a druhově navazuje na luční partie, které se na záhony bezprostředně napojují.

022.jpg
023.jpg
024.jpg

Spolu s okolní vegetací bývalých produkčních sadů a blízkého lesíka vznikla malebná přírodní scenérie, která nabízí krásné pohledy i z obou pater domu.

025.jpg

Staré s novým bylo úspěšně propojeno a chaos byl ovládnut řádem. Vzniklá kompozice

se dá v budoucnu libovolně doplňovat a zařizovat dle potřeb celé rodiny.