2. MÍSTO ZAHRADA ROKU 2014 - CHABRY

 
PARTERO_Chabry_situace_VK-a4.jpg

rok: 2012-2013
místo: Dolní Chabry

Zahrada v Dolních Chabrech je pro nás ojedinělá díky své poloze v příměstském satelitu.  Díky zručné realizaci se podařilo vytvořit malou městskou zahradu pro rodinu se dvěma dětmi a želvami. Na své jsme si přišli i s tak staromilským počinem jako je třeba předzahrádka…

Zahradu lze úplně zjednodušeně popsat a rozdělit na část vstupní a pobytovou. 

V té vstupní „předzahrádkové“ jsme vysadili několik bříz s bohatým podrostem, který se v průběhu roku mění.  Každou roční dobu nabízí svým majitelům, kteří vstupují či parkují jinou podívanou. Nejinak kolemjdoucím -  díky transparentnímu plotu.

Vjezd do garáže se také zelená – trsy trav ve spárách zatravňovacích dlaždic...

Z předzahrádky se lze dostat k zmiňované pobytové části po dřevěné lávce, lemující dům. Minete část s ovocnými stromy s podsadbou jahod a nárožní plechové umyvadélko …

… a už jste v samotném epicentru dění. Zde je v souladu s dispozicí domu umístěna pobytová terasa, kde rodina tráví nejvíce času.

Dřevěná paluba je dosti velkorysých rozměrů, neboť je v ní zabudována zelená pergola z platanů. Samotné sezení obklopují vyvýšené záhony plné vonných bylin. Platany jsou ještě mladé, ale časem srostou a vytvoří zelený slunečník.

Mezi terasou a živým plotem, který zajišťuje soukromí  zbylo místo na hrací trávník. Podél něj je úzký, leč bohatě kvetoucí záhon, který  je vnímatelný z oken obývacího pokoje. Lávka mezi ním a domem zajišťuje „suchou nohu“  při vstupu na terasu, zároveň navádí až k maličké zeleninové zahrádce. 

Ta je zapuštěna v západním rohu zahrady, od které je oddělena zídkou z kamenných bloků. Čtyři pravoúhlé záhony v mlatovém povrchu zajišťují dostatek máty, rajčat a salátu pro potřeby rodiny. Je zde také místo pro maliníky, které kout uzavírají.

Z této části zahrady se lze díky nenápadné provozní cestičce v trvalkách dostat zpátky do předzahrádky se stromy. Polodivoká, přírodnější výsadba obsahuje hlavně podrostové stinné druhy trvalek a trav, doplněné keři hortenzií a svíd, čímž vytváří kontrast k přísně organizované pobytové části.