GAHURŮV PROSPEKT

rok: 2013
místo: Zlín
spolupráce: Ellement architekti
foto: archiv Ellement architekti

V tomto projektu jsme ve spolupráci s hlavními architekty ze studia Ellement zpracovávali projekt vegetačních úprav a souvisejících prováděcích detailů. Řešení ateliéru Ellement je založené na prostorové jednoduchosti, čitelnosti a stylové čistotě.

Jednoduchá  a minimalistická řešení patří mnohdy k těm nejsložitějším a my jsme také v plné míře pocítili tíhu zodpovědnosti za to, aby zdánlivě jednoduchá věc, jakou je trávník, splňoval všechny myslitelné parametry v tak exponovaném městském prostoru.

Již od samého začátku bylo zřejmé, že oživit a udržet tento návrh v našich podmínkách může být náročné. Nejen z těchto praktických důvodů byla v prvním kole důležitá setkání se zástupci města Zlína. Řešila se nejenom prováděcí část samotné dokumentace, ale i údržba a následný provoz díla.

V dokumentaci byl projekt rozkreslen, následně vtěsnán do „bezzubých“ tabulek a specifikací. Tuto část jsme si věru užili, rádi vzpomínáme, jak jsme „na sucho“, měřili, ladili a následně popisovali bez možnosti specifikovat přesný typ ventilu do závlahových sestav. Další důležitou kapitolou projektu se stalo nakládání se stávající vegetační vrstvou a případným recyklátem získaným z demolovaných prvků. V tak velké ploše se jednalo o stovky metru kubických, potažmo tisíce v nákladových jednotkách, přitom provést jakýkoliv přesnější výpočet v takto pozměněném území, plném skrytých betonových fundamentů a s vegetační vrstvou náhodně kolísající mezi 5 až 40 cm se rovnalo spíš věštbě než matematice.

Poté už následovalo klasické výběrové řízení, shodou šťastných náhod byla dodavatelem vegetačních úprav firma Acris. Velmi rychle jsme našli společnou řeč a jejich schopnost kvalitní realizace, improvizace a optimalizace přímo na místě vše posunula ke zdárnému konci. Musíme také zmínit málokdy viděnou vlastnost – odhlédnutí od vlastních nákladů a ztrát a cesta za dobrým výsledkem bez důrazu na vlastní prospěch.

Díky součinnosti všech – od architektů, projektantů, přes generálního dodavatele, investora, až k vlastním prováděcím firmám se podařilo dílo realizovat v kvalitě a standardech prakticky shodnými s původním záměrem. 

Abychom nebyli nezdravě nekritičtí – drobné „dětské nemoci“ plynou především z nečekaně vysoké návštěvnosti Gahurova prospektu a potřeby odladit údržbu a její pravidelnost v daných podmínkách.

Podle všech možných reakcí je místo velmi oblíbené a navržená řešení fungují. Jsme tomu rádi, i když v tomto případě se jednalo o „jen trávník“…