ZAHRADA VE LHOTĚ - HERNÍ ČÁST

 

rok: 2010
místo: Praha

 

Krajinářsky řešený areál vznikl doslova a do písmene na zelené louce.  Plocha o rozloze 15000 m2 zahrnuje fotbalové  hřiště, tenisový kurt, golfová odpaliště a venkovní posezení .

Projektu předcházela důsledná studie, která ověřovala možná řešení a modifikace prostoru.

V současnosti je areál dokončen, od dob studie se ale navýšily požadavky na využití. Část pozemku je vyhrazena chovu koní, mezi aktivitami odehrávajícími se na tomto místě pak převládají ryze sportovní aktivity – lítá fotbalová klání, golf a tenis. Vše samozřejmě ve své „rekreační“ podobě.

Našim úkolem bylo mimo jiné zabalit tuto utilitární realitu do pěkného kabátu, což v praxi znamená terénní modelace v rozsahu, který zatím ve srovnání s našimi dalšími projekty drží prim.

Vzniklé kopce, údolí a návrší vypadající jakoby v místě byly odjakživa, se už v tomto čase zelenají lučním porostem. Kvetou zde hvozdíky a kopretiny, všelijaký hmyz cvrká a tře krovky. Další prostorové plány zajišťují výsadby stromů a keřů komponované  jak do ucelených hájků,  tak do v budoucnu výrazných soliter. 

K odpočinku slouží dubový nábytek, navržen speciálně pro toto místo,  z vodních kohoutků teče pitná voda pro osvěžení v parných dnech.

Kromě krajinotvorné zeleně je v místě vysazen i užitkový sad, spousta maliní, lískových keřů a ostružin, neb ve správné zahradě je nutné občas i něco pojíst a občerstvit se.

Mezi naposled realizované prvky patří monumentální prérijní záhony z travin a trvalek v okolí golfových odpališť, které celé léto kvetou a bzučí.

Za krásné fotografie děkujeme Janu Varvařovskému.