PALÁC - JIŽNÍ ZAHRADA

PARTERO_Praha_Salm_situace_pk.jpg

Rok: 2015 - 2017
Místo: Praha

V uplynulých letech jsme se zúčastnili soutěže na ztvárnění prostory v okolí Salmovského paláce v majetku Národní Galerie. Vize pro znovuotevřenou jižní zahradu byla následující: zpřístupnit jižní terasu veřejnosti i návštěvníkům NG.

01.jpg

Jedná se o terasu navazující na jižní zahradní průčelí Salmovského paláce, ze které je nádherný výhled na protější svah Petřína a Malou Stranu.  Je trochu skryta od turistického hemžení, které vládne necelých sto metrů nad ní, na Hradčanském náměstí. Zkrátka trochu zašité místečko s impozantními výhledy.

02.jpg
03.jpg

Namísto rušného davu s telefony a foťáky se zde můžete ocitnout v úplně pokojné oáze, řešené tak, aby zde návštěvník došel a odpočinutí. Vize NG byla i taková, že místo lze využít pro venkovní výtvarné workshopy dílen pořádaných galerií pro děti a veřejnost.

04.jpg

Proto jsme zvolili naprosto jednoduché, univerzální řešení, nabízející možnost využití pro všechny zmiňované uživatele.  Kompozičně byla zahrada rozdělena na tři části: přístupovou mlatovou cestu, která navazuje na travnatou plochu, zakončenou vyšším travnato - trvalkovým záhonem. Celý prostor je dovybaven osvětlením, které umožňuje zahradu využít při večerních akcích během vernisáží a derniér výstav.

05.jpg
06.jpg

Sezení je zajištěno dřevěnými lavičkami z dílny architekta Martina Rajniše, které jsou umístěny v nikách horní terasy. Doplňují je dřevěné treláže s popínavou zelení.

08.jpg
09.jpg

V prostoru jsou umístěna dvě dřevěná plata. Ta by měla sloužit jako maxi lavice či „povalovadla“ pro venkovní dílničky a kreslení v plenéru. Navržena byla tři, realizována bohužel pouze dvě.

10.jpg

Stín budou pro jejich uživatele v budoucnu zajišťovat okrasné jabloně, odkazující na dřívější využití palácové zahrady, která v minulosti poskytovala zásoby  pro obyvatele městského paláce, tzn. měla spíše hospodářskou než okrasnou funkci.

11.jpg
x17.jpg

Pohledový záhon s aspektem letního kvetení celou kompozici zakončuje a prakticky ukrývá příkop, vedoucí po celé délce zahrady.

13.jpg
14.jpg

Majestátní původní starý cedr v cípu zahrady, byl doplněn podrostovým záhonem.  

15.jpg

Významným prvkem prostoru je dynamická socha Josefa Václava Myslbeka  - Ctirad a Šárka, kterou jsme do návrhu zakomponovali. Poloha sousoší byla od začátku daná a z důvodu nákladné instalace v předchozích letech ji nebylo možné přemisťovat.

16.jpg

Na jižní zahradu navazuje západní část. Výsadbami bylin a jabloňových stromů jsme doplnili i venkovní prostory restaurace, která má toto místo v dlouhodobém pronájmu a používá jej ke komerčním účelům. 

Další stopu jsme zanechali na severním nádvoří - čestném dvoře Salmovského paláce, obráceném do Hradčanského náměstí. Zde byl vysazen solitérní strom, ostatní navržené úpravy nebylo možno dle doporučení NPÚ realizovat- důvodem byly hlavně možné kolize s již proběhlými asanačními a restaurátorskými pracemi na budově paláce.