ZAHRADA ROKU 2012 - PRESLOVA

 

rok: 2009-2011
místo: Brno
spolupráce: Atelier P.A.W.

D 0007.jpg

Zahrada u vily z 20. - 30. let je situována na jihozápadním svahu Masarykovy čtvrti s výhledem do pisáreckého údolí. Současný majitel dům ve spolupráci s architektonickou kanceláří P.A.W. citlivě zrekonstruoval a následné řešení zahrady, která se vlivem stavební činnosti proměnila v rumiště s reliktem čtyř původních stromů zadal našemu atelieru. 

D 0011.jpg

V tomto stadiu bylo proto nutné navrhnout kompletně nové terénní úpravy, které dělí původní svažitý pozemek na tři hlavní výškové úrovně s rozdílným programem. Řešení teras navazuje na novostavbu do svahu zapuštěných garáží s bránou ve spodní části pozemku a zahrnovalo také návrh příjezdové cesty k vile. Terasování pozemku bylo navrženo jako řešení, které významně zlepšuje využitelnost jinak svažitého pozemku. Tento krok by se dal nazvat hardwarovým stupněm návrhu, softwarem byla v tomto případě samotná náplň zahrady… Zadáním majitelů byla reprezentativní zahrada, s důrazem na pobytovou část, která je primárně určena k relaxaci a společenským setkáváním. Často skloňovaným slovem byl i styl zahrady, který měl reflektovat společnou zálibu majitelů v cestování a etno stylu. 

Jakkoliv se zdálo zadání neslučitelné s  reprezentativním a formálním „lookem" prvorepublikové vily, bylo naší snahou vytvořit lehce působící zahradu s neotřelými detaily. Důraz byl kladen i na funkce - v tomto případě soukromí rodiny a také provoz v domě, který je specifický i tím, že v něm sídlí svatební salon a tak je zahrada  zatížená tímto provozem.

Výsledkem návrhu je tedy zahrada na třech terasách, s hlavní osou navazující na vilu. Díky měřítku domu je vila dominantním prvkem zahrady a dělí ji na jednotlivé funkční části.

První, kamenem dlážděná terasa na úrovni domu a saly terreny slouží jako pobytová zahrada s autorským multifunkčním prvkem, který se stal hlavním pobytovým epicentrem zahrady. Tento fundament odlitý z pohledového betonu zajišťuje v této části zahrady nemálo funkcí - tvoří vizuální bariéru vůči nežádoucím pohledům z okolí, zároveň je sedacím, vodním i ležícím prvkem - jeho využití je zkrátka multifunkční.  Nad ním se klene původní lípa, která celé místo spoluvytváří nejen svým stínem, ale i vůní lipových květů.

Z této, nejvýše položené terasy jsou krásné výhledy na pisárecké údolí a z tohoto místa se také v jižním směru zahrada svažuje a pokračuje v dalších úrovních.

Druhá úroveň, na kterou lze sestoupit dřevěným schodištěm skrze svažitou louku, slouží jako zahrada pro odpočinek a hry na trávníku.  V budoucnu bude tento prostor díky výsadbám vizuálně uzavřen od okolí.  V této části zahrady se také nejvíce sázelo - ve svahu rostou vícekmenné katalpy a průchod na střechu je akcentován výsadbou dvou mandloní. Záhony lemující pobytový trávník jsou navrženy jako směs keřů, trvalek, trav a růží a vegetace se tak dynamicky mění během roku. V této části jsou také instalovány kamenné hlavy- suvenýry z cest.

V zadní části za domem vznikla klasická stinná zahrada s bergeniemi a kapradinami pod původními vzrostlými stromy - ořešákem a jírovcem. Šlapáková cesta ztrácející se v podrostu břečťanu zajišťuje přístup k zahradnímu skladu pod původním vstupním schodištěm, které je ovšem díky dolní příjezdové cestě používáno jen zřídka.

Naopak velmi intenzivně jsou pojaty plochy bezprostředního  okolí domu - jedná se o úzké části, které se nachází po stranách vily.  Západní strana byla vyhrazena malé bylinkové a užitkové zahradě a intimnímu sezení, které zde vzniklo v návaznosti na vstup do samostatného bytu v přízemí vily.  Zákoutí pro zahradní  křesílka  je vytvořeno pomocí oblázkové dlažby a bylo zde i instalováno i kamenné koryto, ve kterém v létě roste papyrus a vodní přeslička.

Východní strana domu je tvořena přístupovým chodníkem k hlavním vstupním dveřím, lemovaným podélným travino-trvalkovým záhonem.

Zahrada Preslova byla realizována po několika dílčích etapách.  Vzhledem k náročnosti stavebně-technických prvků, byly i jednotlivé výsadby realizovány postupně od výsadeb stromů až detailnějším záhonům. Realizaci zajišťovalo hned několik zahradně-realizačních subjektů, rozhodně nemůžeme říci, že je dílem jedné realizace. Je specifická i tím, že navzdory extrémně teplé lokalitě není součástí zahrady dnes už standardní automatická závlaha, i proto byl vývin zahrady v prvních letech velmi pozvolný a postupný.

Zahradu nám fotografoval Jan Varvařovský a Kamil Saliba, za což jim děkujeme !