ZAHRADA VE MĚSTĚ

 
PARTERO_Ve_meste_Kyncl_situace_VK-a4.jpg

rok: 2013
místo: Brno

Realizace u velmi elegantního městského dvougeneračního domu s přilehlou severní zahradou ve vnitrobloku. Přesněji řečeno se v tomto případě jedná o rekonstrukci, neb původní zahrada byla poetická, leč přesně v duchu „všechno všude“.

V původně zarostlé zahradě bylo nutné vytvořit co nejvíce prostoru pro rozmanitý a pestrý pobytna relativně sevřeném pozemku, přičemž uživatelem je v tomto případě rodina s dvěma dětmi a kupou přátel.

Důležitá zde byla v prvním plánu úzká vazba mezi domem a zahradou – jejich vzájemná funkční a vizuální provázanost. Dalším hybatelem návrhu byla jasná specifikace funkcí ze strany majitelů – dětičky byly pro trampolínu; rodiče pro stolování, možnost drobného „domácího pěstění“, podporu soukromí a možnost integrace stavby sauny v letech budoucích. 

V podstatě minimalistické řešení rozdělilo nevelký pozemek na dvě části. První je slunná, otevřená s původním dlážděným dvorkem a dřevěnou sedací lavicí, která navazuje na  pobytový trávník obklopený obvodovými trvalkovými a travinnými výsadbami.

Trávník byl kompletně zrestaurován a byl zde vysazen i nový strom - červeně barvící jeřáb, důstojný to nástupce staré hrušně, která zatím zahradě kraluje. Kámen ze dvorku se v podobném principu znovu objevuje v trávníku v podobě šlapáků. V okolních obvodových záhonech se vytvořila pestrobarevná směs trvalek, trav, růží a cibulovin.  Nové kvítí  jsme záměrně smísili s původními druhy, které byly na zahradě k mání, pouze byly v rámci rekonstrukce sestěhovány do pravoúhlých záhonů.

Přechodovou zónou mezi touto slunnou a stinnou částí tvoří maličká zeleninová zahrada, která je opět organizována pomocí geometrie - cukety, špenát a rajčata rostou v soustavě čtyř pravoúhlých záhonků s dřevěným lemem. Povrch v zahrádce je štěrkový a umožňuje pohodovou sklizeň nejen v záhonech, ale i kolem rostoucích rybízů a lesních jahůdek.

Následuje stinná část zahrady, uzavřená od okolí starou zdí a chráněna korunami původních padesát let starých meruněk ananasek.  Zde jsme umístili lehce levitující palubu z původních dřevěných trámů.

Vintage paluba se zde stala naprosto multifunkčním rodinným pódiem… Je na ní dle potřeby možné grilovat, posedět u stolu s dobrotami a vínem nebo jen tak ležet a číst si ve stínu stromů…V budoucnu se možná stane základem pro domek sauny.

Kulisou pro sezení na podiu je uklidňující zeleň v podobě stromů s podrostem kapradí, host a stínomilných trav na pozadí původní cihlové zdi. 

Tato část zahrady je zalévána pomocí mikro postřikovačů, takže častým jevem pro pravidelné povalovače jsou duhové kapky vody opalizující na listech okolní vegetace. 

V nejsevernějším rohu zahrady jsou také situovány ryze praktické ozdoby zahrady - dřevník a dva komorové  kompostéry.