ZAHRADA KONTRASTŮ

 
jezek.jpg

Rok: 2017
Místo: Dobříš

zahrada_kontrastu (1).jpg

Zahradu, kterou představujeme tentokrát, jsme navrhli v těsné spolupráci s mladými architekty z atelieru Mio architects, kteří zajišťovali projekt domu. Společně s nimi se řešilo parkovací stání, zpevněné vstupní partie a poloveřejné plochy, které bezprostředně navazují na dům. Ostatní plochy už byly plně v naší režii. :)

zahrada_kontrastu (2).jpg

Bezbariérový bungalov je tak obklopen zahradou, která není rozlohou nijak velká, ale podařilo se v ní zrealizovat několik zajímavých nálad a zákoutí, které navazují a dotvářejí jednoduchou hmotu domu. 

zahrada_kontrastu (3).jpg

Jednoduché diagonály v podobě dřevěných lávek a strohá geometrie záhonů je zjemněna organickou vegetací.

zahrada_kontrastu (4).jpg

„Styl“ zahrady byl částečně ovlivněn kamenným obkladem domu, který byl navržen jako antracitově šedý.  

zahrada_kontrastu (5).jpg

Šedá je úžasná v tom, že dává vyniknout ostatním barvám. A tak jsme na ni záměrně navázali jednoduchou  zahradou s lehce severskou atmosférou  z  travin , vřesů a vřesovců, které jsou doplněny o stromové patro z bříz, které s tmavým obkladem krásně kontrastují. 

zahrada_kontrastu (6).jpg
zahrada_kontrastu (7).jpg
zahrada_kontrastu (8).jpg

Soukromí budou v budoucnu zajišťovat stálezelené keře, které zahradu doplňují v důležitých pohledech. Na ty je však ještě brzy, ke svému účinku potřebují čas. Velkým tématem této zahrady bylo použití pískovcových balvanů, které doplňují výsadby v pohledově důležitých a provozně navštěvovaných místech.

zahrada_kontrastu (9).jpg

Travnatá plocha je vzhledem k velikosti pozemku přiměřeně dimenzována a navazuje na pobytovou terasu, na které rodina tráví nejvíc času - je zde umístěno zahradní sezení a skrytá vířivka za posuvnou lamelovou stěnou. 

zahrada_kontrastu (10).jpg
zahrada_kontrastu (11).jpg
zahrada_kontrastu (12).jpg
zahrada_kontrastu (13).jpg

Další pobytová místa jsou situována u pokojů na jižní straně domu, ze kterých je přímý vstup na zahradu a další terásku, která je rovněž určena k pobytu a relaxaci.

zahrada_kontrastu (14).jpg
zahrada_kontrastu (15).jpg

Na trávník navazuje v ose i vodní prvek, navržený ve formě jednoduché, minimalistické betonové vany s vodními střiky. 

zahrada_kontrastu (16).jpg
zahrada_kontrastu (17).jpg
zahrada_kontrastu (18).jpg

Slunnou atmosféru kamenů a vřesů jižního zahradního průčelí doplňuje kontrastně řešené atrium na severní straně domu.

zahrada_kontrastu (19).jpg
zahrada_kontrastu (20).jpg
zahrada_kontrastu (21).jpg
zahrada_kontrastu (22).jpg

Kamenné atrium s  ostrůvky trvalek, travin a kapradin je komponováno na důležité pohledy z interiéru – vstupní haly a kuchyně. Výsadby jsou nasvíceny a solitérní pískovcový balvan, který se zde opět objevuje, slouží i jako přírodní pítko.  

zahrada_kontrastu (23).jpg

Zahradu zakončují stálezelené bambusy a traviny, které ji uzavírají a doplňují stinnou část zahrady.