ZIGZAG

PARTERO_Zigzag_situace_VK-SITUACE A4.jpg

rok: 2013-2014
místo: Brno

ZIGZAG Partero

Tato zahrada je dalším příkladem z našich rekonstrukcí  městských zahrad. Výhodou stávající zahrady byla vzrostlá zeleň nemalé kvality i kvantity, leč oříškem byl prudce klesající terén zahrady v pobytové části.

ZIGZAG Partero

Samotná zahrada není nijak veliká, okolní kulisy sousedních zahrad vytváří dojem zeleného údolí, proto člověk nemá pocit, že by byl v prostoru nějak stísněn.  Zahradě dominuje vila z dílny brněnskéhoatelieru RAW, která je už teď částečně zahalena v dekorativním  zelenočerveném županu z přísavníku. Dům zahradu přirozeně dělí na část vstupní a pobytovou.

ZIGZAG Partero

Zahrada tak jak jsme ji poprvé uzřeli, obsahovala již množství kvalitní vzrostlé zeleně, včetně živých plotů, avšak výsadby byly koncipovány „bez ladu a skladu“. Hlavním problémem byl ale uživatelsky nepříjemný sklon terénu na jižně orientované pobytové části, který spadal prudce už od konce terasy až k nejnižší  hranici pozemku. 

ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero

Úkoly pro nás byly zřejmé. Učesat stávající výsadby a vyřešit potíž s „padající“ zahradou.

Ta byla vyřešena pomocí modelace malých travnatých terásek s dubovými trámy, které zároveň  vytváří malou svahovou opěrku. Na vzniklých rovinkách je teď možné postavit lavici nebo poležet na dece bez pocitu, že se člověk kutálí dolů. Trámy nejenom že jsou velmi funkční, ale také celkově výtvarně akcentují trávník. Samozřejmě se na nich dá i sedět a jen tak koukat do zahrady…

ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero

Dubové hatě prochází až do  prostoru vstupní partie , kde vytvářejí vyvýšený podélný záhon, který lemuje stávající živý plot. Vzniklá cestička do zahrady byla v této stinné části pojata jako oblázková.

ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero

Co se týče problému se stávající zelení, nebylo nutné zahradu až tak fatálně překopávat.   Množství původních keřů a keříků ovládající zahradu jsme zvládli vyčistit pomocí  sestěhování,  ale také odstěhováním nevhodných druhů.  Zbývající keřové solitery byly doplněny trvalkami a travinami v převládající modrofialové.

ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero

Na místě zůstala i perspektivní třešeň a nově vysazený ořešák, který bude jednou poskytovat stínnad jižně orientovaném svahu. 

ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero

Využito bylo také stávající dřevěné schodiště krásně prorostlé skalníkem, které vede k nově umístěnému prvku - kovovému zapuštěnému ohništi z Vítkovic. Ponechána byla i stará pumpa nad studní. 

ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero

Majitelé se živí na poli vizuálního umění, což je na vzhledu zahrady ohromně  znát. Její čistý vzhled je krásně a citlivě dovybaven drobnými detaily - např. úžasným hravým nábytkem na terase…

ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero

…a také dřevěným vítacím objektem zavěšeným na švestce v předzahrádce od akademického sochaře Miloslava Fekara...

ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero
ZIGZAG Partero

…avůbec  všechny další „malé"  věci v zahradě mají svůj  nemalý vizuální význam…

ZIGZAG Partero